Ošetrenie zubných kanálikov

V odborných kuloároch sa toto ošetrenie označuje aj pojmom endodoncia. Cieľom tohto ošetrenia je zachrániť zub.

Vo vnútri každého zuba sa nachádza dutina plná nervov a ciev, ktoré zub vyživujú. Nazýva sa zubná dreň, a siaha až ku koreňom kanálikov.

Zubná dreň môže byť poškodená – a to najčastejšie kazom alebo úrazom.  Vtedy je potrebné vykonať endodontické ošetrenie, t.j. ošetrenie koreňových kanálikov.

Zjednodušene sa jedná o mechanické vyčistenie, chemickú dezinfekciu a následné kvalitné zaplnenie koreňových kanálikov. Tento výkon prebieha bezbolestne s využitím moderných technológií.

Predchádzajúca služba
PRF – Platet Rich Fribrin
Ďalšia služba
Dentálna hygiena

Poskytované služby