Aktuálny cenník

Cenník zdravotníckych výkonov je platný od 01. januára 2023.

Popis výkonuÚhrada pacientaDoplatok (Union, Dôvera)Priama platba (Union, Dôvera)
Injekčná anestézia10,00 €7,20 €17,20 €
Zvodová anestézia15,00 €7,20 €22,20 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu40,00 €14,40 €54,40 €
Priama plastika onoantrálnej komunikácie80,00 €72,00 €152,00 €
Komplexné stomatologické vyšetrenie0,00 €36,00 €36,00 €
Preventívna stomatologická prehliadka0,00 €18,00 €18,00 €
Preventívna stom. prehliadka v tehotenstve0,00 €18,00 €18,00 €
Komplex. Vstupné pedostom. Vyšetrenie0,00 €36,00 €36,00 €
Preventívna pedostom. prehliadka0,00 €13,20 €13,20 €
Akútne vyšetrenie15,00 €6,00 €21,00 €
Krátky administratívny úkon15,00 €4,80 €19,80 €
RTG snímka intraoralna zubov a tkanív8,00 €6,00 €14,00 €
RTG snímka - ortopantomogram15,00 €24,00 €39,00 €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa20,00 €7,20 €27,20 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa40,00 €12,00 €52,00 €
Komplikovaná extrakcia trval. zuba/koreňa50,00 €12,00 €62,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba50,00 €18,00 €68,00 €
Komplikovaná extr. Viackoreňového zuba60,00 €18,00 €78,00 €
Sútura extrakčnej zany15,00 €6,00 €21,00 €
Neplánovaná chirurgická extr. trvalého/dočasného zuba70,00 €30,00 €100,00 €
Chirurgická extrakcia zuba100,00 €48,00 €148,00 €
Dekapsulácia zuba20,00 €9,60 €29,60 €
Resekcia koreňového hrotu80,00 €60,00 €140,00 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie5,00 €6,00 €11,00 €
Chirurgická revizia rany10,00 €14,40 €24,40 €
Egalizácia alveolárneho výbežku70,00 €48,00 €118,00 €
Stiahnutie korunky15,00 €7,20 €22,20 €
Odstránenie zubného kameňa (dospelý)45,00 €6,00-36,00 €51,00-81,00 €
Dentálna hygiena detí (0 - 3 rok)0,00 €6,00-36,00 €6,00-36,00 €
Dentálna hygiena detí (3 - 7 rok)5,00 €6,00-36,00 €11,00-41,00 €
Dentálna hygiena detí (7 - 12 rok)10,00 €6,00-36,00 €16,00-46,00 €
Dentálna hygiena detí (12 - 18 rok)20,00 €6,00-36,00 €26,00-56,00 €
Fluoridácia5,00 €24,00 €29,00 €
Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov50,00 €48,00 €98,00 €
Vestibuloplastika80,00 €72,00 €152,00 €
Gingivektómia15,00 €7,20 €22,20 €
Jenoplôšková výplň zuba55,00 €12,00 €67,00 €
Jenoplôšková výplň zuba (skloionomer)30,00 €12,00 €42,00 €
Dvojplôšková výplň zuba60,00 €26,40 €86,40 €
Dvojplôšková výplň zuba (skloionomer)35,00 €26,40 €61,40 €
Trojplôšková výplň zuba70,00 €32,40 €102,40 €
Trojplôšková výplň zuba (skloionomer)40,00 €32,40 €72,40 €
Fotokompozit - jedna plôška55,00 €12,00 €67,00 €
Fotokompozit - dve plôšky60,00 €26,40 €86,40 €
Fotokompozit - tri plôšky70,00 €32,40 €102,40 €
Rekonštrukcia zuba fotokompozit80,00 €32,40 €112,40 €
Paliatívne endodontické ošetrenie30,00 €9,60 €39,60 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba40,00 €36,00 €76,00 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 2 kanáliky50,00 €72,00 €122,00 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 3 kanáliky60,00 €72,00 €132,00 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 4 kanáliky70,00 €72,00 €142,00 €
Výkony bez spoluúčasti zdravotnej poisťovne
Sklený čap (kus)40,00 €
Dostavba zuba pred protetikou40,00 €
Akútne vyš. - u nás neregistrovaný pacient25,00 €
Konzultácia20,00 €
NEPOTVRDENIE TERMÍNU DO 24 HODÍN25,00 €
NEDOSTAVENIE SA NA POTVRDENÝ TERMÍN (za každých začatých 30 min)50,00 €
3D RTG snímka50,00 €
Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba (semiretinovaného)80,00 €
Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba (semiretinovaného)90,00 €
Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba (semiretinovaného)100,00 €
Hemisekcia80,00 €
Zavedenie implantátu Ankylos700,00 €
Augmentácia a použ. membrány podľa množstva a typu mater.400,00 €
Použitie operačného mikroskopu (za každých začatých 30 min)15,00 €
Vybratie zalomeného koreňového nástroja50,00 €
Vnútorne bielenie zuba50,00 €
Dlaha Grandtec50,00 €
Preendodontická dostavba25,00 €
Kofferdam/ Optragate5,00 €
Impregnácia, ošetrenie zubných plôšok10,00 €
Priame prekrytie drene Biodentínom alebo MTA20,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (1 koreň)50,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (2 korene)60,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (3 korene)70,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (4 korene)80,00 €
Provizórna koreňová výplň25,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne jednokoreňového zuba50,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne dvojkoreňového zuba60,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne trojkoreňového zuba90,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne štvorkoreňového zuba120,00 €
Bielenie zubov250,00 €
Pieskovanie10,00 €
Inštruktáž10,00 €
Popis protetických výkonov
Čapová nadstavba jednokoreňového zuba40,00 €
Nadstavba na implantát + kovokeramická korunka500,00 €
Nadstavba na implantát + celokeramická korunka600,00 €
Čapová nadstavba viackoreňového zuba50,00 €
Inlay koreňová, jeden kanálik - priama liata (kovový čap)50,00 €
Kovokeramická korunka280,00 €
Celokeramická korunka (zirkón, cerec, E - max)350,00 €
Onlay, Overlay - celokeramická300,00 €
Kompozitná overlay300,00 €
Celková snímateľná náhrada (horná alebo dolná)500,00 €
Čiastočná snímateľná náhrada600,00 €
Náhryzová dlaha dvojvrstvá45,00 €
Odstránenie prefabrikovaného, kovového, FRC čapu30,00 €
Odtlačky alginát10,00 €
Odtlačky silikón15,00 €
Provizórna korunka (živicová)15,00 €
Provizórna korunka frézovaná kompozit90,00 €
Oprava protézy (podľa počtu zubov)20,00 €
Zásuvné spoje180,00 €
Popis výkonuÚhrada pacientaDoplatok (VšZP)Priama platba (VšZP)
Injekčná anestézia10,00 €8,58 €18,58 €
Zvodová anestézia15,00 €8,58 €23,58 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu40,00 €17,16 €57,16 €
Priama plastika onoantrálnej komunikácie80,00 €85,80 €165,80 €
Komplexné stomatologické vyšetrenie0,0042,90 €42,90 €
Preventívna stomatologická prehliadka0,0021,45 €21,45 €
Preventívna stom. prehliadka v tehotenstve0,0021,45 €21,45 €
Komplex. Vstupné pedostom. Vyšetrenie0,0042,90 €42,90 €
Preventívna pedostom. prehliadka0,0015,73 €15,73 €
Akútne vyšetrenie15,00 €7,15 €22,15 €
Krátky administratívny úkon15,00 €5,72 €20,72 €
RTG snímka intraoralna zubov a tkanív8,00 €7,15 €15,15 €
RTG snímka - ortopantomogram15,00 €28,60 €43,60 €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa20,00 €8,58 €28,58 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa40,00 €14,30 €54,30 €
Komplikovaná extrakcia trval. zuba/koreňa50,00 €14,30 €64,30 €
Extrakcia viackoreňového zuba50,00 €21,45 €71,45 €
Komplikovaná extr. Viackoreňového zuba60,00 €21,45 €81,45 €
Sútura extrakčnej zany15,00 €7,15 €15,15 €
Neplánovaná chirurgická extr. trvalého/dočasného zuba70,00 €35,75 €105,75 €
Chirurgická extrakcia zuba100,00 €57,20 €157,20 €
Dekapsulácia zuba20,00 €11,44 €31,44 €
Resekcia koreňového hrotu80,00 €71,50 €151,50 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie5,00 €7,15 €12,15 €
Chirurgická revizia rany10,00 €17,16 €27,16 €
Egalizácia alveolárneho výbežku70,00 €57,20 €127,20 €
Stiahnutie korunky15,00 €8,58 €23,58 €
Odstránenie zubného kameňa (dospelý)45,00 €7,15-42,9052,15-87,90
Dentálna hygiena detí (0 - 3 rok)0,00 €7,15-42,9052,15-87,90
Dentálna hygiena detí (3 - 7 rok)5,00 €7,15-42,9052,15-87,90
Dentálna hygiena detí (7 - 12 rok)10,00 €7,15-42,9052,15-87,90
Dentálna hygiena detí (12 - 18 rok)20,00 €7,15-42,9052,15-87,90
Fluoridácia5,00 €28,60 €33,60 €
Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov50,00 €57,20 €107,20 €
Vestibuloplastika80,00 €85,80 €165,80 €
Gingivektómia15,00 €8,58 €23,58 €
Jenoplôšková výplň zuba55,00 €14,30 €69,30 €
Jenoplôšková výplň zuba (skloionomer)30,00 €14,30 €44,30 €
Dvojplôšková výplň zuba60,00 €31,46 €91,46 €
Dvojplôšková výplň zuba (skloionomer)35,00 €31,46 €66,60 €
Trojplôšková výplň zuba70,00 €38,61 €108,61 €
Trojplôšková výplň zuba (skloionomer)40,00 €38,61 €78,61 €
Fotokompozit - jedna plôška55,00 €14,30 €69,30 €
Fotokompozit - dve plôšky60,00 €31,46 €91,46 €
Fotokompozit - tri plôšky70,00 €38,61 €108,61 €
Rekonštrukcia zuba fotokompozit80,00 €38,61 €118,61 €
Paliatívne endodontické ošetrenie30,00 €11,44 €41,44 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba40,00 €42,90 €82,90 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 2 kanáliky50,00 €85,80 €135,80 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 3 kanáliky60,00 €85,80 €143,80 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 4 kanáliky70,00 €85,80 €155,80 €
Výkony bez spoluúčasti zdravotnej poisťovne
Sklený čap (kus)40,00 €
Dostavba zuba pred protetikou40,00 €
Akútne vyš. - u nás neregistrovaný pacient25,00 €
Konzultácia20,00 €
NEPOTVRDENIE TERMÍNU DO 24 HODÍN25,00 €
NEDOSTAVENIE SA NA POTVRDENÝ TERMÍN (30 min)50,00 €
3D RTG snímka50,00 €
Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba (semiretinovaného)80,00 €
Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba (semiretinovaného)90,00 €
Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba (semiretinovaného)100,00 €
Hemisekcia80,00 €
Zavedenie implantátu Ankylos700,00 €
Augmentácia a použ. membrány podľa množstva a typu mater.400,00 €
Použitie operačného mikroskopu (za každých začatých 30 min)15,00 €
Vybratie zalomeného koreňového nástroja50,00 €
Vnútorne bielenie zuba50,00 €
Dlaha Grandtec50,00 €
Preendodontická dostavba25,00 €
Kofferdam/ Optragate5,00 €
Impregnácia, ošetrenie zubných plôšok10,00 €
Priame prekrytie drene Biodentínom alebo MTA20,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (1 koreň)50,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (2 korene)60,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (3 korene)70,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (4 korene)80,00 €
Provizórna koreňová výplň25,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne jednokoreňového zuba50,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne dvojkoreňového zuba60,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne trojkoreňového zuba90,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne štvorkoreňového zuba120,00 €
Bielenie zubov250,00 €
Pieskovanie10,00 €
Inštruktáž10,00 €
Popis protetických výkonov
Čapová nadstavba jednokoreňového zuba40,00 €
Nadstavba na implantát + kovokeramická korunka500,00 €
Nadstavba na implantát + celokeramická korunka600,00 €
Čapová nadstavba viackoreňového zuba50,00 €
Inlay koreňová, jeden kanálik - priama liata (kovový čap)50,00 €
Kovokeramická korunka280,00 €
Celokeramická korunka (zirkón, cerec, E - max)350,00 €
Onlay, Overlay - celokeramická300,00 €
Kompozitná overlay300,00 €
Celková snímateľná náhrada (horná alebo dolná)500,00 €
Čiastočná snímateľná náhrada600,00 €
Náhryzová dlaha dvojvrstvá45,00 €
Odstránenie prefabrikovaného, kovového, FRC čapu30,00 €
Odtlačky alginát10,00 €
Odtlačky silikón15,00 €
Provizórna korunka (živicová)15,00 €
Provizórna korunka frézovaná kompozit90,00 €
Oprava protézy (podľa počtu zubov)20,00 €
Zásuvné spoje180,00 €