Aktuálny cenník

Cenník zdravotníckych výkonov bol na web stránke aktualizovaný 01. februára 2024.

Popis výkonuÚhrada pacientaDoplatok (Dôvera)Priama platba (Dôvera)
Injekčná anestézia10,00 €8,79 €18,79 €
Zvodová anestézia15,00 €8,79 €23,79 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu40,00 €17,58 €57,58 €
Priama plastika onoantrálnej komunikácie80,00 €87,90 €167,90 €
Komplexné stomatologické vyšetrenie0,00 €43,95 €43,95 €
Preventívna stomatologická prehliadka0,00 €21,98 €21,98 €
Preventívna stom. prehliadka v tehotenstve0,00 €21,98 €21,98 €
Komplex. Vstupné pedostom. Vyšetrenie0,00 €43,95 €43,95 €
Preventívna pedostom. prehliadka0,00 €16,12 €16,12 €
Akútne vyšetrenie15,00 €7,33 €22,33 €
Krátky administratívny úkon15,00 €5,86 €20,86 €
RTG snímka intraoralna zubov a tkanív8,00 €7,33 €15,33 €
RTG snímka - ortopantomogram15,00 €29,30 €44,30 €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa20,00 €8,79 €28,79 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa40,00 €14,65 €54,65 €
Komplikovaná extrakcia trval. zuba/koreňa50,00 €14,65 €64,65 €
Extrakcia viackoreňového zuba50,00 €21,98 €71,98 €
Komplikovaná extr. Viackoreňového zuba60,00 €21,98 €81,98 €
Sútura extrakčnej zany15,00 €7,33 €22,33 €
Neplánovaná chirurgická extr. trvalého/dočasného zuba70,00 €36,63 €106,63 €
Chirurgická extrakcia zuba100,00 €58,60 €158,60 €
Dekapsulácia zuba20,00 €11,72 €31,72 €
Resekcia koreňového hrotu80,00 €73,25 €153,25 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie5,00 €7,33 €12,33 €
Chirurgická revizia rany10,00 €17,58 €27,58 €
Egalizácia alveolárneho výbežku70,00 €58,60 €128,60 €
Stiahnutie korunky15,00 €8,79 €23,79 €
Odstránenie zubného kameňa (dospelý)45,00 €7,33-43,9852,33-88,98
Dentálna hygiena detí (0 - 3 rok)0,00 €7,33-43,987,33-43,98
Dentálna hygiena detí (3 - 7 rok)5,00 €7,33-43,9812,33-48,98
Dentálna hygiena detí (7 - 12 rok)10,00 €7,33-43,9817,33-53,98
Dentálna hygiena detí (12 - 18 rok)20,00 €7,33-43,9827,33-63,98
Fluoridácia5,00 €29,30 €34,30 €
Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov50,00 €58,60 €108,60 €
Vestibuloplastika80,00 €87,90 €167,90 €
Gingivektómia15,00 €8,79 €23,79 €
Jenoplôšková výplň zuba55,00 €14,65 €69,65 €
Jenoplôšková výplň zuba (skloionomer)30,00 €14,65 €44,65 €
Dvojplôšková výplň zuba60,00 €32,23 €92,23 €
Dvojplôšková výplň zuba (skloionomer)35,00 €32,23 €67,23 €
Trojplôšková výplň zuba70,00 €39,56 €109,56 €
Trojplôšková výplň zuba (skloionomer)40,00 €39,56 €79,56 €
Fotokompozit - jedna plôška55,00 €14,65 €69,65 €
Fotokompozit - dve plôšky60,00 €32,23 €92,23 €
Fotokompozit - tri plôšky70,00 €39,56 €109,56 €
Rekonštrukcia zuba fotokompozit80,00 €39,56 €119,56 €
Paliatívne endodontické ošetrenie30,00 €11,79 €41,79 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba40,00 €43,95 €83,95 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 2 kanáliky50,00 €87,90 €137,90 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 3 kanáliky60,00 €87,90 €147,90 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 4 kanáliky70,00 €87,90 €157,90 €
Výkony bez spoluúčasti zdravotnej poisťovne
Sklený čap (kus)40,00 €
Dostavba zuba pred protetikou40,00 €
Akútne vyš. - u nás neregistrovaný pacient25,00 €
Konzultácia20,00 €
NEPOTVRDENIE TERMÍNU DO 24 HODÍN25,00 €
NEDOSTAVENIE SA NA POTVRDENÝ TERMÍN (za každých začatých 30 min)50,00 €
3D RTG snímka50,00 €
Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba (semiretinovaného)80,00 €
Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba (semiretinovaného)90,00 €
Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba (semiretinovaného)100,00 €
Hemisekcia80,00 €
Zavedenie implantátu Ankylos700,00 €
Augmentácia a použ. membrány podľa množstva a typu mater.400,00 €
Použitie operačného mikroskopu (za každých začatých 30 min)15,00 €
Vybratie zalomeného koreňového nástroja50,00 €
Vnútorne bielenie zuba50,00 €
Dlaha Grandtec50,00 €
Preendodontická dostavba25,00 €
Kofferdam/ Optragate5,00 €
Impregnácia, ošetrenie zubných plôšok10,00 €
Priame prekrytie drene Biodentínom alebo MTA20,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (1 koreň)50,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (2 korene)60,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (3 korene)70,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (4 korene)80,00 €
Provizórna koreňová výplň25,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne jednokoreňového zuba50,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne dvojkoreňového zuba60,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne trojkoreňového zuba90,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne štvorkoreňového zuba120,00 €
Bielenie zubov250,00 €
Pieskovanie10,00 €
Inštruktáž10,00 €
Popis protetických výkonov
Čapová nadstavba jednokoreňového zuba40,00 €
Nadstavba na implantát + kovokeramická korunka500,00 €
Nadstavba na implantát + celokeramická korunka600,00 €
Čapová nadstavba viackoreňového zuba50,00 €
Inlay koreňová, jeden kanálik - priama liata (kovový čap)50,00 €
Kovokeramická korunka280,00 €
Celokeramická korunka (zirkón, cerec, E - max)350,00 €
Onlay, Overlay - celokeramická300,00 €
Kompozitná overlay300,00 €
Celková snímateľná náhrada (horná alebo dolná)500,00 €
Čiastočná snímateľná náhrada600,00 €
Náhryzová dlaha dvojvrstvá45,00 €
Odstránenie prefabrikovaného, kovového, FRC čapu30,00 €
Odtlačky alginát10,00 €
Odtlačky silikón15,00 €
Provizórna korunka (živicová)15,00 €
Provizórna korunka frézovaná kompozit90,00 €
Oprava protézy (podľa počtu zubov)20,00 €
Zásuvné spoje180,00 €
Popis výkonuÚhrada pacientaDoplatok (Union, VšZP)Priama platba (Union, VšZP)
Injekčná anestézia10,00 €8,79 €18,79 €
Zvodová anestézia15,00 €8,79 €23,79 €
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu40,00 €17,58 €57,58 €
Priama plastika onoantrálnej komunikácie80,00 €87,90 €167,90 €
Komplexné stomatologické vyšetrenie0,00 €43,95 €43,95 €
Preventívna stomatologická prehliadka0,00 €21,98 €21,98 €
Preventívna stom. prehliadka v tehotenstve0,00 €21,98 €21,98 €
Komplex. Vstupné pedostom. Vyšetrenie0,00 €43,95 €43,95 €
Preventívna pedostom. prehliadka0,00 €16,12 €16,12 €
Akútne vyšetrenie15,00 €7,33 €22,33 €
Krátky administratívny úkon15,00 €5,86 €20,86 €
RTG snímka intraoralna zubov a tkanív8,00 €7,33 €15,33 €
RTG snímka - ortopantomogram15,00 €29,30 €44,30 €
Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa20,00 €8,79 €28,79 €
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa40,00 €14,65 €54,65 €
Komplikovaná extrakcia trval. zuba/koreňa50,00 €14,65 €64,65 €
Extrakcia viackoreňového zuba50,00 €21,98 €71,98 €
Komplikovaná extr. Viackoreňového zuba60,00 €21,98 €81,98 €
Sútura extrakčnej zany15,00 €7,33 €22,33 €
Neplánovaná chirurgická extr. trvalého/dočasného zuba70,00 €36,63 €106,63 €
Chirurgická extrakcia zuba100,00 €58,60 €158,60 €
Dekapsulácia zuba20,00 €11,72 €31,72 €
Resekcia koreňového hrotu80,00 €73,25 €153,25 €
Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie5,00 €7,33 €12,33 €
Chirurgická revizia rany10,00 €17,58 €27,58 €
Egalizácia alveolárneho výbežku70,00 €58,60 €128,60 €
Stiahnutie korunky15,00 €8,79 €23,79 €
Odstránenie zubného kameňa (dospelý)45,00 €7,33-43,8052,33-88,80
Dentálna hygiena detí (0 - 3 rok)0,00 €7,33-43,807,33-43,80
Dentálna hygiena detí (3 - 7 rok)5,00 €7,33-43,8012,33-48,80
Dentálna hygiena detí (7 - 12 rok)10,00 €7,33-43,8017,33-53,80
Dentálna hygiena detí (12 - 18 rok)20,00 €7,33-43,8027,33-63,80
Fluoridácia5,00 €29,30 €34,30 €
Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov50,00 €58,60 €108,60 €
Vestibuloplastika80,00 €87,90 €167,90 €
Gingivektómia15,00 €8,79 €23,79 €
Jenoplôšková výplň zuba55,00 €14,65 €69,65 €
Jenoplôšková výplň zuba (skloionomer)30,00 €14,65 €44,65 €
Dvojplôšková výplň zuba60,00 €32,23 €92,23 €
Dvojplôšková výplň zuba (skloionomer)35,00 €32,23 €67,23 €
Trojplôšková výplň zuba70,00 €39,56 €109,56 €
Trojplôšková výplň zuba (skloionomer)40,00 €39,56 €79,56 €
Fotokompozit - jedna plôška55,00 €14,65 €69,65 €
Fotokompozit - dve plôšky60,00 €32,23 €92,23 €
Fotokompozit - tri plôšky70,00 €39,56 €109,56 €
Rekonštrukcia zuba fotokompozit80,00 €39,56 €119,56 €
Paliatívne endodontické ošetrenie30,00 €11,72 €41,72 €
Endodontické ošetrenie jednokoreňového trvalého zuba40,00 €43,95 €83,95 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 2 kanáliky50,00 €87,90 €137,90 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 3 kanáliky60,00 €87,90 €147,90 €
Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba 4 kanáliky70,00 €87,90 €157,90 €
Výkony bez spoluúčasti zdravotnej poisťovne
Sklený čap (kus)40,00 €
Dostavba zuba pred protetikou40,00 €
Akútne vyš. - u nás neregistrovaný pacient25,00 €
Konzultácia20,00 €
NEPOTVRDENIE TERMÍNU DO 24 HODÍN25,00 €
NEDOSTAVENIE SA NA POTVRDENÝ TERMÍN (30 min)50,00 €
3D RTG snímka50,00 €
Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba (semiretinovaného)80,00 €
Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba (semiretinovaného)90,00 €
Neplánovaná chirurgická extrakcia zuba (semiretinovaného)100,00 €
Hemisekcia80,00 €
Zavedenie implantátu Ankylos700,00 €
Augmentácia a použ. membrány podľa množstva a typu mater.400,00 €
Použitie operačného mikroskopu (za každých začatých 30 min)15,00 €
Vybratie zalomeného koreňového nástroja50,00 €
Vnútorne bielenie zuba50,00 €
Dlaha Grandtec50,00 €
Preendodontická dostavba25,00 €
Kofferdam/ Optragate5,00 €
Impregnácia, ošetrenie zubných plôšok10,00 €
Priame prekrytie drene Biodentínom alebo MTA20,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (1 koreň)50,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (2 korene)60,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (3 korene)70,00 €
Extirpácia drene a opracovanie koreň. kanálikov (4 korene)80,00 €
Provizórna koreňová výplň25,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne jednokoreňového zuba50,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne dvojkoreňového zuba60,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne trojkoreňového zuba90,00 €
Odstránenie starej koreň. výplne štvorkoreňového zuba120,00 €
Bielenie zubov250,00 €
Pieskovanie10,00 €
Inštruktáž10,00 €
Popis protetických výkonov
Čapová nadstavba jednokoreňového zuba40,00 €
Nadstavba na implantát + kovokeramická korunka500,00 €
Nadstavba na implantát + celokeramická korunka600,00 €
Čapová nadstavba viackoreňového zuba50,00 €
Inlay koreňová, jeden kanálik - priama liata (kovový čap)50,00 €
Kovokeramická korunka280,00 €
Celokeramická korunka (zirkón, cerec, E - max)350,00 €
Onlay, Overlay - celokeramická300,00 €
Kompozitná overlay300,00 €
Celková snímateľná náhrada (horná alebo dolná)500,00 €
Čiastočná snímateľná náhrada600,00 €
Náhryzová dlaha dvojvrstvá45,00 €
Odstránenie prefabrikovaného, kovového, FRC čapu30,00 €
Odtlačky alginát10,00 €
Odtlačky silikón15,00 €
Provizórna korunka (živicová)15,00 €
Provizórna korunka frézovaná kompozit90,00 €
Oprava protézy (podľa počtu zubov)20,00 €
Zásuvné spoje180,00 €