Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je súbor preventívnych úkonov, pri ktorých sa dentálny hygienik snaží znížiť riziko straty zubov a parodontu na minimum. Zároveň učí klienta ako sa starať o dutinu ústnu doma tak, aby klient ochoreniam v ústach predchádzal.

Dentálna hygiena učí
Poslanie dentálnej hygieničky je ukázať pacientom cestu ku kvalitnej dentálnej hygiene. Z hľadiska prevencie stanovuje úroveň individuálnej hygieny pacienta, vykonáva s ním nácvik postupov systematickej starostlivosti o ústnu hygienu, nacvičuje jednotlivé techniky ústnej hygieny a kontroluje jej účinnosť.

Dentálna hygiena lieči
Ďalšou úlohou je zdravotne výchovná činnosť zameraná na poškodenie tvrdých zubných tkanív vďaka kazu, ktoré postihuje najprv sklovinu a následne vnútornú štruktúru zuba (zubovinu, zubnú dreň). Dentálna hygiena bojuje proti ochoreniu našich babičiek a dedov a to proti vzniku ochorenia parodontu, (parodontopatií), kam zaraďujeme zápal ďasien (gingivitída) a následne parodontózu (parodontitis).

Okrem už uvedených dôležitých úloh napomáha udržať terapeutický výsledok po liečbe, ktorou pacient prechádza.

Dentálna hygiena = krásny úsmev
Čerešničkou na torte je estetická zložka, ktorá sa venuje bieleniu zubov, odstráneniu pigmentácií u fajčiarov, implantácii dentálnych estetických ozdôb alebo zalešteniu zubov s výplňami.

Prečo je teda dobré podstúpiť dentálnu hygienu? Dôvodov je veľa, ale jedná sa predovšetkým o zdravie našich zubov, ktoré je dôležité a nenahraditeľné. Krásny úsmev začína zdravými zubami.

Predchádzajúca služba
Ošetrenie zubných kanálikov

Poskytované služby